Udfordringen med feedback er, at dit blik er rettet bagud. Det er det, fordi feedbacken tager udgangspunkt i en hændelse, der er sket.

Hvordan kan vi så bruge feedback fremadrettet?

Det kan vi ved at arbejde med Feed4Ward®. Feed4Ward® handler nemlig om at lære dig at give fremadrettet feedback. Og naturligvis at modtage denne form for konstruktive feedback.

Når vi arbejder med Feed4Ward®, arbejder vi en model, der består af 2 akser:

  • X-aksen viser vores behov for FOKUS
  • Y-aksen viser et behov for INNOVATION

 

X-aksen: Behov for FOKUS

FOKUS er møntet på afsender af feedbacken – af Feed4Ward®. Fra naturens side er vi skruet sådan sammen, at det falder os meget let at fokusere på, hvad andre mennesker gør forkert – og hvad de bør gøre anderledes. Vi er gode til at spotte, hvad andre skal gøre mindre af eller helt holde op med.

Det kræver langt mere FOKUS at kigge efter det, jeg gjorde godt. At beskrive det positive jeg har gjort, som jeg gerne fremadrettet må fortsætte med at udvikle på og gøre mere af.

Y-aksen: Behov for INNOVATION

INNOVATION er møntet på modtager af feedbacken – af Feed4Ward®. Ofte kræver det ikke nær så mange justeringer hos mig at nedtone en adfærd – at gøre mindre af noget – som eksempelvis at tale mindre. Det betyder ikke, at det er let.

Omvendt kræver det meget mere INNOVATION af modtageren helt at lade være med at udvise en given adfærd. Det kræver ikke så meget af mig som afsender at fortælle dig, at du helt skal holde op med at gå rundt, når du taler. Men det kræver rigtig meget af dig at lade være. Du skal nemlig til at finde på noget andet at gøre i stedet for.

Udfordringen for afsender og modtager handler om at starte eller indføre noget helt nyt. Som afsender af Feed4Ward kræver det meget af mig at fortælle og beskrive, hvad det er, jeg gerne vil have dig til at gøre. Eksempelvis at indføre et helt nyt system. Det er nu, jeg skal være innovativ.

I et team er det en god idé at starte ud med at fortælle hinanden om, hvad I alle synes, I bør skrue lidt ned for og skrue lidt op for. Dernæst at I redegør for, hvad I synes, der skal smides helt ud, og hvad der skal indføres. På den måde kommer I hele vejen rundt om alle fire kasser.

 

 

Vil I blive bedre til at give fremadrettet feedback?

BACK