HVORDAN BRINGER VI VÆRKTØJERNE I SPIL?

For at udvikle den bedste feedback-kultur, er det vigtigt, at I lærer at arbejde med feedback på jeres måde. Vi tager udgangspunkt i jeres behov og sammensætter gerne et forløb på baggrund af følgende træningsmuligheder:

 

Metoder foredrag

Foredrag

Vil I gerne have en øjenåbner og en masse ny inspiration? På et 60-90 minutters foredrag kommer vi igennem de forskellige værktøjer tilpasset jeres behov. Et foredrag kan eksempelvis være tilpasset en given organisation, virksomhed eller et team.

Uanset foredragets længde bliver alle værktøjer i Feedback2Perform® præsenteret og beskrevet. Et foredrag bringer også publikum i spil i form af øvelser, der giver alle et indblik i, hvordan vi rent faktisk kan blive bedre til at arbejde med feedback.

Vil du høre mere?

Vil I gerne have en smagsprøve på, hvor stor en forskel feedback kan skabe?

Gennem vores 60-90 minutters foredrag præsenteres flere af værktøjerne i Feedback2Perform®, som vi tilpasser til jeres udfordringer, muligheder og behov.
Målet med foredraget er at klæde jer på til at gå ud og anvende flere af værktøjerne med det samme og tage de første skridt mod den gode feedback-kultur.

Ja tak, jeg vil gerne have en øjenåbner!

WorkshopsMetode Feedback2Perform Spilleplade

Vi tilbyder både halv- og heldags-workshops med Feedback2Perform® og Feedback med effekt

På halvdags-workshops arbejder vi med enten Feedback med Effekt eller Feedback2Perform og herunder Feed4Ward®. På heldags-workshops får I mulighed for at gå i dybden med både Feedback2Perform® og Feedback med Effekt. I begge tilfælde gennemgår vi alle de værktøjer, som Feedback2Perform® bygger på, og vi inddrager et specielt udviklet brætspil, så I helt konkret lærer at bruge værktøjerne i praksis. Spillet udfordrer jer i anvendelsen af alle feedback-værktøjerne, så I bliver skarpe til at anvende dem i dagligdagen. I forhold til Feedback med Effekt arbejdes målrettet og situationstilpasset med 5-trinsmodellen til bedre og mere konstruktiv feedback.

På heldags-workshops indrager vi også Teamkort i spillet. Teamkortene hjælper jer til at udvikle en holdbar feedback-kultur i organisationen. Vi sammensætter spillereglerne for, hvordan I bliver ved med at arbejde med feedback og Feed4Ward® i jeres organisation. Vi bruger altså meget tid på at arbejde med, hvordan vi får en feedback-kultur forankret i jeres kultur.

Halvdags-workshops

Halvdags-workshops

Halvdags-workshop med Feedback med effekt

På denne halvdags-workshop står der Feedback med effekt på dagsordenen. Her lærer I helt konkret at bruge 5-trinsmodellen til bedre og mere konstruktiv feedback.

Det er altid givtigt, at vi tager udgangspunkt i en konkret case eller en udfordring, I selv står med. I må derfor meget gerne bringe jeres egne inputs og tanker i spil på workshoppen. Det planlægger vi i forberedelsesfasen.

På baggrund af jeres inputs laver vi en drejebog for workshoppen og feedback-samtalen, hvor I bliver guidet igennem 5-trinsmodellen med udgangspunkt i jeres behov. I lærer at give feedback med effekt.

Halvdags-workshop med Feedback2Perform®

På denne halvdags-workshop står der Feedback2Perform® på dagsordenen. Her lærer I helt konkret at arbejde med alle de aspekter af feedback og Feed4Ward®, som Feedback2Perform® bygger på. Og så skal vi spille brætspillet, Feedback2Perform®!

I brætspillet bliver I udfordret i:

Grundtanken i spillet er JoHari’s vindue. Målet er, at deltagerne skal kunne håndtere at få den mængde feedback, der gør, at det blinde område og det ukendte område bliver så småt som muligt.

I spiller i hold. Spillerne skiftes til at trække et afsenderkort, et modtagerkort eller et chancekort. I skiftes altså til at være afsender og modtager af feedback.

FeedbackKredit er målestokken for point-givning. Og det gælder naturligvis om at få så mange plus-point som muligt.

Ja tak! Send mere information om halvdags-workshops med Feedback2Perform® og Feedback med effekt!

Heldags-workshops

Heldags-workshops

Heldags-workshop med Feedback2Perform® og Feedback med effekt

På denne heldags-workshop står der både Feedback med effekt og Feedback2Perform® på dagsordenen. Her gennemgår vi alle de værktøjer, Feedback2Perform® bygger på, og I lærer helt konkret at bruge 5-trinsmodellen til bedre og mere konstruktiv feedback.

På heldags-workshops spiller vi spillet, Feedback2Perform®.

I brætspillet bliver I udfordret i:

Grundtanken i spillet er JoHari’s vindue. Målet er, at deltagerne skal kunne håndtere at få den mængde feedback, der gør, at det blinde område og det ukendte område bliver så småt som muligt.

I spiller i hold. Spillerne skiftes til at trække et afsenderkort, et modtagerkort eller et chancekort. I skiftes altså til at være afsender og modtager af feedback.

FeedbackKredit er målestokken for point-givning. Og det gælder naturligvis om at få så mange plus-point som muligt.

På heldags-workshoppen bringer vi Teamkort ind i spillet. Teamkortene hjælper jer til at udvikle en holdbar feedback-kultur i organisationen. Vi sammensætter spillereglerne for, hvordan I bliver ved med at arbejde med feedback i jeres organisation.

Vi bruger altså meget tid på at arbejde med, hvordan vi får en feedback-kultur forankret i jeres kultur.

Jeg vil gerne høre mere om heldags-workshoppen!

Teamudvikling

Vi tilbyder både hel- og halvdags-workshops til udvikling af nye og etablerede teams.

På workshoppen arbejder vi med multiværktøjet, Feedback2Perform®, med specielt henblik på at udvikle jer som team og implementere en sund feedback-kultur.

Hvis I er et nyt team, inddrager vi også brætspillet, Know Me, til at lære hinanden at kende, så I bliver endnu mere præcise i jeres feedback til hinanden.

 

 

Hør mere om teamudvikling gennem feedback

Teamudvikling af eksisterende teams

Teamudvikling af eksisterende teams kan både køres som en halvdags-workshop og som en heldags-workshop.

I arbejdet med udvikling af eksisterende teams, bruger vi brætspillet, Feedback2Perform®, til at komme tættere på hinanden samt til at hjælpe hinanden til større indsigt i os selv og i de øvrige medlemmer af teamet. Vi gennemgår også alle de værktøjer, Feedback2Perform® bygger på – og I lærer konkret at bruge 5-trinsmodellen til bedre og mere konstruktiv feedback.

Målet er, at teamets medlemmer skal kunne håndtere at få den mængde feedback, der gør, at det blinde område og det ukendte område bliver så lille som muligt.

Teamudvikling af et nyt team

Teamudvikling af et nyt team kan både køres som en halvdags-workshop og som en heldags-workshop.

I arbejdet med udviklingen af et nyt team gennemgår vi alle de værktøjer, Feedback2Perform® bygger på. I lærer helt konkret at bruge 5-trinsmodellen til bedre og mere konstruktiv feedback.

I arbejdet med udviklingen af et nyt team bruger vi brætspillet, Know Me, til at lære hinanden at kende.

Ja, jeg vil gerne vide mere om teamudvikling!

Bliv certificeret Feedback trænerFootball Coach and Players

Med en Feedback træner i virksomheden bliver feedback-kulturen vedligeholdt og udviklet.

Vi uddanner Feedback trænere til at planlægge og gennemføre feedback-træning på egen hånd. At have en Feedback træner i sit team og sin virksomhed er derfor med til at sikre en god feedback-kultur på lang sigt.

Uddannelsen som Feedback træner er ideel for virksomheder, der gerne vil implementere, vedligeholde og udvikle en optimal feedback-kultur på længere sigt. Den fungerer som et godt supplement for deltagere på workshops og foredrag, som gerne vil brede de gode feedback-vaner ud i hele teamet og virksomheden.

Vil du være Feedback træner?

Med en Feedback Træner i virksomheden vil feedback-kulturen blomstre

Vi tager udgangspunkt i værktøjerne, der indgår i Feedback2Perform®, og tilfører et ekstra niveau, der betyder, at en Feedback træner både selv kan anvende feedback-værktøjerne, men også kan gå ud og undervise andre i feedback og Feed4Ward®. Som Feedback træner bliver du uddannet i at identificere feedback-mæssige udfordringer og give de involverede de rette værktøjer til at skabe bedre fremadrettet performance.

Jeg vil gerne læse mere om uddannelsen som intern Feedback træner!

DialogkortLeder-MA

Dialogkortene er udviklet, så I kan arbejde struktureret med feedback i jeres organisation eller virksomhed. Det er en metode til at få feedback ud i organisationen eller virksomheden, og dialogkortene kan blandt andet anvendes som værktøj til MUS-samtaler.

Dialogkortene kan bruges i konstellationerne:

  • Leder – Medarbejder
  • Kollega – kollega
  • Chef – Leder
Hør mere om dialogkort

Med dialogkortene bliver jeres feedback struktureret og konstruktiv

Dialogkortene indeholder hvert et udsagn. I arbejder med kortene på den måde, at I hver især trækker et kort.
I konstellationen ”Leder – Medarbejder” kan en medarbejder eksempelvis trække en kort med udsagnet:

”Fortæl din leder om en adfærd, du gerne vil have ham/hende til at skrue ”OP” for i jeres samarbejdsrelation. ”

Jeres kort skal trækkes et par dage, inden I har et møde. I fortæller hinanden, hvad det er for udsagn, I skal give hinanden feedback på. Ingen af jer er nu i tvivl om, hvad I skal tale om på jeres møde – og I har god tid til at forberede jer.

Resultatet af denne form for feedback er, at den som udgangspunkt bliver håndteret langt mere positivt både af afsender og modtager, fordi den er planlagt. Feedbacken bliver ikke opfattet som et angreb.

En leder kan sagtens have 10 forskellige dialogkort i spil med sine medarbejdere samtidigt.

Jeg vil gerne bestille dialogkort!

Vil du vide mere om, hvad Feedback Academy kan tilbyde?

BACK