Hvad er Feedback med effekt?

Feedback med effekt er feedback sat på formel. Det er en model – eller rettere en formel – der ser således ud:

Kvaliteten af feedbacken X Accepten af feedbacken = Effekten af feedbacken


Når vi arbejder med formlen, er det sådan,
at hvis der ikke er en kvalitet i din feedback, opnår du ingen effekt af feedbacken. Hvis der ikke er en accept af feedbacken, opnår du heller ingen effekt.

Kvaliteten af feedbacken kan ses i dit forarbejde. Kvaliteten er gennemsyret af, hvor godt forberedt du er på at give mig feedback. MEN er der ingen accept af feedbacken, opnår du aldrig en effekt.

Omvendt er der mange, der udmærket er klar over, at den feedback, de skal til at have, bunder i, at de har gjort i nælderne. Accepten af feedbacken er der på forhånd. MEN har jeg ikke styr på mine fakta og mine redegørelser – på dét, der skal ligge til grund for feedbacken – ja, så er min kvalitet af feedbacken ikke i orden. Her får du heller ingen effekt af feedbacken.

Accepten af feedbacken opnår du ved at bringe den anden i spil. Når jeg skal give dig en feedback på noget, jeg gerne vil have dig til at ændre, kommer jeg tættere på en accept af feedbacken, når jeg kan få dig til at forholde dig til den. Når jeg via en række spørgsmål, får dig til selv at redegøre for den adfærd, feedbacken handler om.

Via mine spørgsmål sikrer jeg, at du er nødt til at sætte dig i mit sted og betragte din egen adfærd fra mit synspunkt. Ved at du bliver inddraget i dialogen og ikke bare haglet ned, opnår vi en effekt af feedbacken.

Vil du vide mere om, hvad Feedback Academy kan tilbyde?

BACK