Bliv certificeret intern Feedback2Perform® træner

Vi udvikler feedback mellem mennesker

Feedback Academy arbejder målrettet med udvikling af individer gennem bedre feedback. Vi hjælper den enkelte til at levere og modtage feedback på en måde, der sikrer udvikling hos den enkelte. Herudover identificerer og agerer vi i forhold til den feedbackkultur, som allerede eksisterer i virksomheden og/eller teamet. Dette betyder konstante forbedringer, der skaber både personlig og økonomisk vækst.

Vi vil gerne speede op for processen og tilbyder derfor dig som intern konsulent og din virksomhed muligheden for, at uddanne dig som virksomhedens egen feedback træner og hermed give adgang til alle vores værktøjer og viden omkring hvordan de bringes i spil.

 

Hvem bør deltage?

Feedback2Perform® træner certificeringen er til dig, der arbejder internt med udvikling af teams eller afdelinger og som gerne vil påvirke omgivelserne mod bedre og udviklende kommunikation. Du er selvfølgelig også selv klar til, at blive udfordret på din egen udvikling og motiveres af, at få leveret en række konkretet værktøjer, som kan bruges til at implementere en stærkere feedbackkultur omkring dig.

Om du er HR konsulent/partner, Direktionsassistent, Distriktschef, Salgstræner, Tillids- mand/kvinde eller noget helt sjette kan være ligegyldigt. Det vigtige er, at du sidder i en position hvor arbejdet med at påvirke feedbackkulturen er helt naturligt for dig. Så har vi nemlig værktøjerne og teorien, der kan få det til at ske gennem dig.

Minimumskrav for succes!

Hvis vores ambition om, at påvirke feedbacken i alle arbejdspladsers dagligdag skal holde stik. Så må vi også erkende, at der er personer, som ikke vil passe så godt ind på netop dette forløb.

Hvis du forventer et quickfix hvor du læner dig tilbage og venter på, at få udleveret de værktøjer vi har brugt år på at udvikle… Så er du nok gået forkert Vi forventer, at du er indstillet på at placere din fulde kapacitet til denne mission og at baglandet er indstillet på, at det indlærte skal bringes i spil mellem modulerne og efter den afsluttende certificering.

Det er vigtigt, at din sceneskræk er parkeret hjemme og du har et fundament, som gør dig i stand til, at stille dig op og formidle foran en gruppe kolleger.

OK? Så skynd dig videre til detaljerne nedenfor.

 

 

Hvad er dit udbytte?

Først og fremmest starter påvirkningen af andre gennem det filter, som de betragter dig igennem. Du vil derfor få en feedbackprofil, der giver dig indsigt i din egen foretrukne feedbackstil og hvordan andre oplever dig som både afsender og modtager.

Du vil herudover blive ført grundigt ind i de teorier, som vores værktøjer bygger på og samtidigt vil du blive trænet i, at videreformidle denne teori til målgruppen.

Fordelen ved, at deltage på denne uddannelse er, at du får fingrene helt ned i maskinrummet og får prøvet alle værktøjerne af på egen krop ligesom du efter bestået certificering får udleveret din helt egen kopi af Feedback2Perform® brætspillet, som du kan bruge hjemme i din organisation. Du får også adgang til vores øvrige materialer og værktøjer samt sparring med andre certificerede trænere og os i Feedback Academy.

 

Hvad er virksomhedens udbytte

Ved at uddanne sine egne trænere opnår virksomheden flere fordele.

  1. Viden er forankret lokalt og kan derfor nemmere bringes i spil i dagligdagen.
  2. Der er mulighed for, at få specialdesignet brætspillet, så det passer optimalt til den enkelte virksomhed.
  3. Implementeringshastigheden kan øges ved, at flere kan undervise på samme tid.
  4. Investeringen i ekstern konsulentbistand minimeres.

Som deltager på uddannelsen udvikler du også din egen stil og bliver en rollemodel og sparringspartner for den øvrige organisation

Hvad indeholder uddannelsen?

Vi har en ambition om at uddanne dig til, at blive en sublim ambassadør, der vil påvirke den organisation du indgår i.

Vi har derfor sammensat en uddannelse, som vil stille krav til dig og samtidigt vil ruste dig til den vigtige opgave du står foran. Selve uddannelsen er opdelt i en række moduler hvoraf de 2 af modulerne foregår som 2 dages internat med overnatning.

Dette gør vi for at sikre tiden er til stede til, at du kan føle dig nok hjemme i stoffet og kan finde rummet til den fordybelse, som er nødvendig.

Vi har også valgt at have en praktisk eksamen hvor du vil få til opgave at afholde en workshop for et team med efterfølgende evaluering. Herudover er der nogle flere spændende elementer, som du kan se mere om nedenfor.

 

 

Opvarmning –

Hvad er udgangspunktet?

Allerede inden du møder op er det vigtigt, at du har fået de bedste forudsætninger for maksimalt udbytte. Derfor vil vi – allerede inden du møder op til første fælles modul – varme op med en formtest bestående af en feedbackprofil og et virtuelt møde, der sikrer vi er helt fremme i startblokken når løbet skydes i gang.

 

MODUL 1 –

Hvad er Feedback2Perform® (2 dage internat)

På første modul vil vi gennemgå de forskellige modeller og værktøjer som Feedback2Perform® konceptet består af. Dette vil vi gøre ved at opleve en komplet workshop på egen krop og herefter dykke ned i de enkelte teorier, modeller og værktøjer, som konceptet består af. Her støbes fundamentet som den altafgørende start på din fremtid som Feedback2Perform træner.

 

 

MODUL 2 –

Hvor er vi nu (1 dag)

På dette modul vil vi gå i dybden med hvordan vi identificerer og påvirker feedbackkulturer. Hvad er feedback egentligt i din organisation og hvordan bringes Feedback2Perform® bedst i spil.

 

MODUL 3 –

Handling driver forvandling (2 dage internat)

Teori skal omsættes til praksis og tilpasses dig og din organisation. Det betyder, at vi på dette modul vil gå i dybden med værktøjerne og tilpasse dem direkte til din organisation. Samtidigt vil vi arbejde med din personlige feedbackprofil og lave en plan for hvordan du oplever størst mulig effekt af indsatsen hjemme i dagligdagen.

 

 

 

MODUL 4 –

Praktisk eksamen (1 dag)

Du bliver med denne certificering en ambassadør for god feedback og derfor skal vi selvfølgelig se, at du kan ”walk the talk”.

Vi er kun interesserede i, at du føler dig bedst muligt rustet til, at gennemføre brugbare forandringer og skabe størst mulig værdi for dig selv og virksomheden du arbejder i. Derfor indeholder certificeringen en praktisk opgave hvor du kommer til, at gennemføre en workshop for et team af personer, som aldrig har set materialet før.

Endeligt sluttes dagen af med praktisk sparring i forhold til implementering i din virksomhed.

 

 

Certificering –

Opfølgning, dimission og middag. (1 dag)

 

Efter den praktiske eksamen får du lidt tid til, at gå hjem og lave nogle erfaringer og så mødes vi igen for at samle op og justere hvor det kan være gavnligt.

Vi slutter dagen af med en middag hvor du vil få udleveret depechen og det diplom som beviser, at du har adgang til at kalde dig Feedback2Perform® træner.

Du vil som certificeret Feedback2Perform® træner få adgang til et særligt forum hvor du kan bestille ekstra materialer og få sparring fra andre certificerede og Feedback Academy.

 

 

 

Certificeret Feedback Træner

Praktisk info:

Uddannelsen starter april 2016, den praktiske eksamen foregår medio september og den endelige certificering foregår oktober 2016.

Du får med denne uddannelse: 1 virtuelt opvarmningsmøde, 5 undervisningsdage fordelt på 2+1+2 dage, 1 praktisk eksamen og 1 opsamlingsdag med udlevering af certifikat og festmiddag.

På modul 1 og 3 foregår undervisningen som internat med overnatning og fælles middag (inkl. i prisen). På modul 2 foregår undervisningen fra 9-16 og her serveres morgenmad, frokost og energi i forskellige former.

Praktisk eksamen aftales individuelt og afholdes som en halvdags workshop + forberedelse og evaluering.

Forud og undervejs vil du få opgaver, som knytter det indlærte sammen med uddannelsen og du skal derfor forvente, at arbejde med stoffet mellem modulerne.

Det er efterfølgende muligt at få specialdesignede spilleplader og kort såfremt du ønsker dette.

Certificeringen gælder kun til internt brug; Men du kan efter aftale få mulighed for, at blive en del af vores særligt udvalgte instruktører og få licens til at bruge værktøjerne som ekstern konsulent.

 

Pris og tilmelding

Prisen for hele uddannelsen, inklusiv overnatninger, manual, uddannelsesmaterialer, personprofil og afslutningsmiddag er kun 24.995,- (eksl. moms) Ved 2 tilmeldinger eller flere fra samme virksomhed gives 20% rabat på de efterfølgende. Er I flere end 8 deltagere fra samme virksomhed… Så kontakt os og få et skræddersyet hold til netop din virksomhed.

Tilmelding
Vil du være en af de 15 målrettede ambassadører for god feedback?
Så book din plads hurtigst muligt ved at sende en mail til Jerry Fogh fra Feedback Academy via jf@feedbackacademy.dk
Tilmeldingen er bindende og betalingen sker før uddannelsen. Skulle du blive forhindret er du velkommen til at sende en kollega.

Holdet oprettes ved minimum 8 deltagere.

 

 

 

Er du klar til at tage depechen?

Vil du gerne høre mere inden du beslutter dig?

BACK