Hvorfor skal vi arbejde med feedback?

Hvis du er en del af et nyt team, er feedback et værktøj og en metode til at lære hinanden at kende og få identificeret jeres styrker og svagheder i forhold til teamet som enhed.
I et etableret team er det jeres feedback, der gør, at I løfter jer sammen. I bliver dygtigere og skarpere ved at spille hinanden gode.

Målet med feedback og det altafgørende i jeres arbejde med feedback er, at I løfter jer fra at være et team til at være et high performance team. I denne proces er det essentielt, at individet er med. Individet er nødt til at udvikle sig, for at teamet kan udvikle sig, for at organisationen kan udvikle sig.
I en organisation med en god feedback-kultur er afstanden mellem afsender og modtager af feedback kort – ligesom reaktionstiden på feedbacken er kort. Din feedback er altså både let at forstå og arbejde med for modtager.

Afsenderen af feedback har ansvaret for, at kommunikationen lykkes

Der er mange forskellige måder at give feedback på. De kan både være positive og negative.

Det største problem med feedback er, at vi er rigtig dårlige til at modtage den. Vi efterspørger feedback som aldrig før, men bliver overvældet af fornægtelse, når den banker på.

Kritik og feedback er to sider af samme sag. Netop derfor har mange mennesker instinktivt en forsvarsmekanisme, der aktiveres lige så snart, de møder feedback. Og netop derfor har du ansvaret for, at kommunikationen bliver en succes, når du giver feedback.

Få større effektivitet med Feedback2Perform®
Med Feedback2Perform får du og din organisation værktøjer til at opbygge en god og positiv feedback-kultur. En feedback-kultur, som –

  • Udvikler jer som medarbejdere
  • Skaber et bedre samarbejde
  • Skaber bedre resultater for organisationen

Vil du vide mere om, hvad Feedback Academy kan tilbyde?

BACK