Fordi vi har svært ved at modtage feedback, har vi også svært ved at give den!

Når vi arbejder med JoHari, arbejder vi blandt andet med det område af vores adfærd, som både er ukendt for os selv og ukendt for vores omgivelser. Når vi bevæger os ind på det ukendte og lukkede område, er der ingen, der ved, hvordan vi reagerer i en given situation. Hvilken adfærd vi kommer til at udvise.

Med modellen viser JoHari, at jo større det offentlige område er, som er kendt af dine omgivelser og delvist af dig selv – jo flere fordele er der for en feedback, der generer en positiv adfærdsændring.

Det blinde område er det område, jeg ikke selv kender til, men som du er bevidst om. Det kan være, at jeg ikke snakker pænt til dig, når jeg bliver stresset eller nervøs. Det kan også være, at jeg driver dig til vanvid ved hele tiden at stille uvæsentlige spørgsmål.

DERFOR: Jo mere vi hjælper hinanden til at blive bevidste om vores adfærd og reaktionsmønstre – jo mindre bliver vores ukendte og lukkede område – ligesom vores private område også bliver mindre i takt med, at det bliver kendt af omgivelserne.

Der er altid en årsag til, at vi reagerer, som vi gør. Jo mere bevidst du og dine omgivelser er om baggrunden for din reaktion – jo lettere bliver det at tilpasse en feedback til lige netop dig.

Det er ikke et krav, at du tager hele dit privatliv med på arbejde, for at vi kan få det bedste indblik i dig og dit reaktionsmønster, men det hjælper at være åben og samtidig nysgerrig på andre mennesker.

Du bliver dygtigere, og dit team bliver stærkere, når du åbner op for de områder, der er ukendt af omgivelserne. Når det offentlige område bliver det største. Målet med feedback er at udvikle teamet, men for at udvikle teamet er vi nødt til at udvikle individet.

 

JoHari’s Vindue stammer fra Joseph Luft og Harrington Ingham (1955): “The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness”.

Vil du vide mere om, hvad Feedback Academy kan tilbyde?

BACK