Har du det rette FOKUS i din feedback?

Her er løsningen, der minimerer dårlig feedback.

Mange ledere og medarbejdere efterspørger feedback og vi har nok alle en holdning til hvordan feedback skal serveres for, at vi får det bedste udbytte af det. I mange trivselsmålinger, kantinesnakke og MUS – bliver emnerne feedback og kommunikation drøftet og highlightet, som noget der bør arbejdes med. Enten er der for lidt, for meget eller for-kert og alle er enige om, at det kan gøres bedre. MEN HVAD GØR VI VED DET?

Husk kontrollen…

Selvom du måske er stødt på kontrolcirklen tidligere i din karriere, vil jeg alligevel bruge et kort øjeblik på, at dvæle lidt ved modellen og involvere den i feedback-konteksten.kontrolcirklen

Kontrolcirklen består jo af tre områder, som jeg har valgt at farvelægge af pædagogiske årsager.

Det GRØNNE kaldes ”Kontrolområdet” og indeholder de ting, som vi selv har fuld kontrol over. Det gælder både det vi Gør, siger og tænker. I dette område har vi med andre ord alle de ting du kan gøre uden, at andre kan forhindre dig i at gøre det.

Det GULE område kaldes ”Indflydelsesområdet” og beskriver de ting, som vi kan have stor eller lille indflydelse på. Det kan f.eks. være kunder, kolleger, arbejdspladsen, arbejdstider, procedurer m.m. Fælles for dem alle er, at vi kan gøre en indsats på at påvirke og så vil det afhænge af din indflydelse om tingene bliver som ønsket.

Det RØDE område kaldes ”Vilkårsområdet” og består af de ting, som vi ikke har nogen indflydelse eller kontrol over i det daglige. Som eksempel kan du starte med, at kigge ud af vinduet og betragte vejret. Uanset hvor meget du prøver, vil det nok være usandsynligt med store ændringer. Det samme kan gælde områder, som du troede du havde indflydelse på og ellers er det typisk de store ting som politik, samfundsøkonomi, stigende bidragssatser, koncernpolitikker og priserne på brændstof.

 

Hvor bruger du din energi?

Hvis du nu tager udgangspunkt i feedbackkulturen i din virksomhed og du herefter bryder den yderligere op og iagttager hvordan feedbackkulturen kommer til udtryk i både din afdelings, dit teams og i din egen adfærd… Så vil du nok opleve, at der er væsentlige forskelle på hvordan feedback håndteres afhængigt af hvem du observerer.

Nu ved jeg jo ikke hvordan det foregår i netop din hverdag; Men jeg har oplevet, at mange kurser og workshops fokuserer ret ensidigt på hvordan feedbacken afleveres. Det betyder at den enkelte person bruger energi på, at blive bedre til at give feedback og samtidigt forventer, at omgivelserne også sætter sig ind i hvordan feedback bør gives…

Hvad gjorde du sidste gang du fik en feedback, som du fandt u-konstruktiv og måske endda ubrugelig? Bad du afsenderen om at give den på en anden måde, eller ignorerede du den?

Hvad så med kontrollen?fasthold kontrollen over feedback

Da jeg begyndte at holde kontrolcirklen op imod de feedbacksituationer, som jeg har stået i. Så må jeg jo bare erkende, at min energi ikke altid har været brugt hvor det har givet mest. Selvfølgelig har jeg konstant fokuseret på, at give udviklende og konstruktiv feedback hvilket er i det grønne kontrolområde; Men samtidigt har jeg også stillet krav til, at mine omgivelser brugte samme energi også selvom det jo netop er i det gule indflydelsesområde

Selvfølgelig skal du gøre din indflydelse gældende. Jeg vil blot anbefale dig, at bruge din energi på, at tage kontrollen over det du kan gøre noget ved. Det betyder, at du skal fortsætte med dit gode arbejde som afsender og frem for at rette afsenderens stil, skal du i stedet rette din FOKUS over på det du også har kontrollen over, som er HVORDAN du modtager.

Hvordan du holder FOKUS som modtager.

Fokus er en måde hvorpå, du kan udøve indflydelse på afsenderen og samtidigt få fuldt udbytte af den feedback du modtager uanset den umiddelbare kvalitet.

FOKUS er et huskeord hvor hvert bogstav hjælper dig til, at huske de forskellige faser, du som modtager skal fokusere på.

Feedback klar:

Mærk lige efter om du overhovedet er klar til at modtage feedbacken lige nu. Hvis du ikke har tid/energi til, at fokusere på selve modtagelsen, så bør du aftale at I lige venter til du har bedre tid/energi. Der kan selvfølgeligt være situationer hvor feedbacken ikke kan vente; Men så bør du få lagt de andre ting væk og gøre dig klar til at modtage.

Opmærksom:

Når du nu har fået gjort dig så klar som muligt, så er det vigtigt at du er opmærksom på afsenderen og det han/hun siger til dig. Kig på ham/hende og lyt til hvad der bliver sagt og undlad at tolke hvad der menes.

Klarlæg budskabet:

Det er stadig vigtigt, at du undlader at tolke. Du skal derimod spørge ind til hvilken adfærd du har udvist, som ligger til grund for feedbacken. Hvad har du sagt, gjort eller ikke gjort? Spørg ind til konkrete eksempler og undlad at fortolke.

Undersøg fremtiden:

Nu har du hørt feedbacken og baggrunden herfor og nu er det vigtigt, at du finder ud af hvad afsenderen ønsker i fremtiden. Du skal med andre ord tage kontrol over beskrivelsen af den alternative adfærd. Det gør du ved, at anvende spørgsmål, der bygger på Feed4Ward®. ”Hvad kunne du tænke dig, at jeg gør mere af næste gang”? eller ”Er der noget du vil foreslå, at jeg gør mindre af”?

Saml op:

Inden i går fra hinanden er det vigtigt, at I får aftalt hvordan og hvornår I samler op på jeres snak og evaluerer. Det kan jo også være, at du har behov for, lige, at tænke lidt over grundlaget for feedbacken. Det var jo ikke dig der bestemte tidspunktet alene og derfor skal der jo være plads til, at du kommer i tanke om nogle eksempler eller argumenter på vej hjem i bilen.

Apropos opsamling…

Brug din energi på det du har kontrol over.

Du har kontrol over hvordan du selv giver feedback OG herudover har du kontrol over hvordan du modtager den.

Brug FOKUS til at skærpe din evne til, at modtage feedback og så vil du nok opleve, at du i samme ombæring yder en mere konstruktiv indflydelse på afsenderen end hvis du kritiserer ham/hende for, at give en elendig feedback.

Vil du vide mere om, hvordan du kan få større effekt af din og kollegernes feedback?

Læs mere her på hjemmesiden eller kontakt mig direkte på jf@feedbackacademy.dk eller på telefon 60565758 og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig!

Vil du gerne have værktøjerne til, at lave forandringer i din organisation?

Så tilmeld dig vores nye uddannelse og bliv certificeret Feedback Træner

Vil du i mellemtiden have inspiration til feedback blandt kolleger?

Så tilmeld dig vores SMS tjeneste og få en ugentlig Feedbackopgave direkte til din mobil.

Kollega Feedback SMS KOL til 1245

Forebyg mobning på arbejdspladsen!

Har man ikke en kultur, der opfordrer til dialog eller feedback, så har man skabt de ultimative leveforhold for mobning på arbejdspladsen – det kan koste dyrt!

En undersøgelse, lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, kunne i 2015 berette at hver 9. person på det danske arbejdsmarked har været udsat for mobning.

Hver 9. person!
Det er egentlig ikke så overraskende. Hvert år kommer der nye undersøgelser, som viser at mobning ikke bare er noget, der hører til blandt makrelmadderne i 2. klasse, men også blandt de voksne på arbejdspladsen.

Mobning koster virksomhederne dyrtMobning kan forebygges
Medarbejdere der er udsat for mobning går ned med stress eller bliver sygemeldt, og det går ud over virksomhedens produktion.

Ofte er der ikke bare tale om én person, der er udsat for mobning, det bunder ofte en i dårlig virksomhedskultur, som skaber et dårlig psykisk arbejdsmiljø.

Det går i sidste ende hårdt ud over virksomheden, der ikke oplever udvikling – men i værste fald decideret personale flugt!

 

Hvordan kan man forebygge mobning?

For at løse det spørgsmål, må man kigge på fællesnævneren. Hvad er det der får en tilsyneladende harmløs situation eller adfærd til eskalerer og skabe grundlaget for mobning?

MANGLENDE FEEDBACK!Kasse 1

Når vi arbejder på en arbejdsplads, hvor der ikke er tradition for at snakke med hinanden og fortælle hinanden, hvad vi gør godt eller skidt, så har vi skabt den ultimative vækst for mobning. Når vi ikke kigger hinanden i øjnene, og tillader os at være uenige – eller fortæller hinanden, hvad vi gør godt eller skidt, så er der en tendens til, at vi i stedet udtrykker vores utilfredshed eller uenig med den pågældende person til en tredje part. Hvad vi ikke siger til hinanden siger vi nemlig ofte til en tredjemand. Vi snakker altså OM hinanden i stedet for MED…

– Fordi der er lettere

– Fordi vi ikke bryder os om konflikter

– Fordi det ikke sætter OS i en ubehagelig situation

Ofte tænker vi ikke over det. Hvis vi arbejder på en arbejdsplads. Hvor der ikke er en kultur, som opfordrer til dialog og feedback – så agerer vi bare ligesom vi altid har gjort – uden at tænke over det! Stille og roligt overskrider vi hinandens grænser – grænser for, hvad vi kan sige om hinanden og til sidst – hvad vi kan sige til hinanden.

 

Forebyg mobning – ha’ fokus på feedbackkulturen

Manglende dialog og feedback til hinanden skaber de bedste levebetingelser for sladder, mobning og et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det kan koste virksomheden dyrt! Både i sygemeldinger, produktivitet, udvikling og personaleomsætning.
Det er ledelsens fornemmeste opgave at skabe en kultur, hvor det er kutyme at give feedback til hinanden, kigge hinanden i øjnene og udtrykke meningsforskelle. Jo mere der bliver snakket MED hinanden jo mindre bliver der snakket OM hinanden – det skaber et sundere arbejdsmiljø og en sundere forretning!box2
Vil du vide mere om, hvordan du kan skabe et bedre feedbackkultur i din virksomhed? Læs mere her på hjemmesiden eller kontakt mig direkte på jf@feedbackacademy.dk eller 60565758 og hør hvordan vi kan hjælpe dig!

Vil du gerne have værktøjerne til, at lave forandringer i din organisation?

Så tilmeld dig vores nye uddannelse og bliv certificeret Feedback Træner

Kilder til yderligere fordybelse:

http://www.forebygmobning.dk/
http://www.b.dk/nationalt/hver-niende-dansker-oplever-mobning-paa-jobbet
http://www.cabiweb.dk/fra-virksomhed-til-virksomhed/den-rummelige-virksomhed-januar-2012/mobning-koster-din-virksomhed-dyrt/

Vil du have inspiration til feedback blandt kolleger?

Så tilmeld dig vores SMS tjeneste og få en ugentlig Feedbackopgave direkte til din mobil.

Kollega Feedback SMS KOL til 1245

BACK