VÆRKTØJER TIL GOD FEEDBACK

Feedback er et nuanceret begreb, og god feedback kræver, at vi kender til de faktorer, som spiller ind, når vi er i en feedback-situation.

Når vi kender til mulighederne og begrænsningerne for feedback i forskellige situationer, kan vi anvende feedbacken til at skabe bedre relationer og bedre performance. Med en god feedback-kultur spiller vi hinanden gode og bevæger os hele tiden fremad.

I The Feedback Academy arbejder vi med multiværktøjet, Feedback2Perform®, som omfatter flere forskellige værktøjer, der tilsammen danner grundlaget for en god feedback-kultur.

Feedback2Perform® består af disse værktøjer:

Med The Feedback Academy bliver du trænet i at bruge værktøjerne, og vi tilpasser Feedback2Perform® til dit team og din virksomhed, så I får implementeret en positiv feedback-kultur, der lever videre i virksomheden.

Vil du blive bedre til at give feedback?

BACK